Subscribe via Email

Enter your email for notifications of enlightening blog posts about social justice, equality and education in Nepal, and more.
NB: YOUR INFO IS NEVER SHARED WITH ANYONE.

Join 895 other subscribers

Morning at a Temporary Learning Center in Rural Nepal

Reading Time: 1 minute

Reproduced below from Wikipedia, is the text and translation of the National Anthem.

सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भै फैलिएका, मेची-महाकाली।
प्रकृतिका कोटी-कोटी सम्पदाको आंचल
वीरहरूका रगतले, स्वतन्त्र र अटल।
ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि तराई, पहाड, हिमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल।
बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल।
sʌjʌũ tʰũɡa pʰulka ɦami, euʈʌi mala nepali
saɾvʌbʱʌum bʱʌi pʰʌilieka, metsi-mʌɦakali
pɾʌkr̥itika koʈi-koʈi sʌmpʌdako ãtsʌlʌ,
viɾɦʌɾuka ɾʌɡʌtʌle svʌtʌntɾʌ ɾʌ ʌʈʌlʌ
dzɲanʌbʱumi, ʃantibʱumi tʌɾai, pʌɦaɖ, ɦimalʌ
ʌkʰʌɳɖʌ jo pjaɾo ɦamɾo matr̥ibʱumi nepalʌ
bʌɦul dzati, bʱaʃa, dʱʌɾmʌ, sãskɾiti tsʰʌn viʃalʌ
ʌɡɾʌɡami ɾaʃʈɾʌ ɦamɾo, dzʌjʌ dzʌjʌ nepalʌ
English Translation

Woven from hundreds of flowers, we are one garland that’s Nepali
Spread sovereign from Mechi to Mahakali
A shawl of nature’s wealth unending
From the blood of the braves, a nation free and non-moving
A land of knowledge, of peace, the plains, hills and mountains tall
Indivisible, this beloved land of ours, our motherland Nepal
Of many races, languages, religions, and cultures of incredible sprawl
This progressive nation of ours, all hail Nepal!

Facebook Comments (see farther below for other comments)

comments

1 comment to Morning at a Temporary Learning Center in Rural Nepal

Don't leave me hanging...say something....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.